Add README.md
[time-slider.git] / po / pl.po
1 # Copyright (C) 2009 Sun Microsystems, Inc
2 # This file is distributed under the same license as the time-slider package.
3 #
4 # Desktop Discuss <desktop-discuss@opensolaris.org>
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8        "Project-Id-Version: time-slider HEAD\n"
9        "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10        "POT-Creation-Date: 2009-12-07 22:37+0900\n"
11        "PO-Revision-Date: 2010-01-20 22:37+0900\n"
12        "Last-Translator: bartus11, geek85\n"
13        "Language-Team: Polish language team <i18n-discuss@opensolaris.org>\n"
14        "MIME-Version: 1.0\n"
15        "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16        "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../data/time-slider.desktop.in.h:1
19 msgid "Configure the system to take automatic snapshots of your data"
20 msgstr "Skonfiguruj system do automatycznego wykonywania migawek twoich danych "
21
22 #: ../data/time-slider.desktop.in.h:2
23 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:185
24 msgid "Time Slider"
25 msgstr "Time Slider"
26
27 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:2
28 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:242
29 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:342
30 #, no-c-format, python-format
31 msgid "%d snapshots will be deleted."
32 msgstr "%d migawki zostaną usunięte"
33
34 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:3
35 msgid "<b>Summary</b>"
36 msgstr "<b>Podsumowanie</b>"
37
38 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:4
39 msgid "D_eselect All"
40 msgstr "O_dznacz wszystkie"
41
42 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:5
43 msgid "Delete Snapshots"
44 msgstr "Usuwam migawki"
45
46 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:6
47 msgid "Deleting Snapshots"
48 msgstr "Usuwanie migawki"
49
50 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:7
51 msgid "Deleting snapshots..."
52 msgstr "Usuwanie migawek..."
53
54 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:8
55 msgid "Exit when done. "
56 msgstr "Wyjdź kiedy skończysz. "
57
58 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:9
59 msgid "File System:"
60 msgstr "System plików:"
61
62 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:10
63 msgid "Name:"
64 msgstr "Nazwa:"
65
66 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:11
67 msgid "Press Delete to continue."
68 msgstr "Naciśnij Delete żeby kontynuować. "
69
70 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:12
71 msgid "Scanning snapshots..."
72 msgstr "Wyszukuje migawki..."
73
74 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:13
75 msgid "Select ZFS snapshots to delete from the list below."
76 msgstr "Wybierz migawki ZFS do usunięcia z listy poniżej."
77
78 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:1
79 msgid "<b>Enable Time Slider</b>"
80 msgstr "<b>Włącz Time Slider</b>"
81
82 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:2
83 msgid "<b>File Systems To Back Up</b>"
84 msgstr "<b>System plików do Back Up</b>"
85
86 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:3
87 msgid "Advanced Options"
88 msgstr "Zaawansowane opcje"
89
90 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:4
91 msgid "C_ustom:"
92 msgstr "C_ustom:"
93
94 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:5
95 msgid "Configuring Time Slider..."
96 msgstr "Configuring Time Slider..."
97
98 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:6
99 msgid "For advanced users"
100 msgstr "Dla zaawansowanych użytkowników"
101
102 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:7
103 msgid "Recommended for most users"
104 msgstr "Rekomendowane dla większości użytkowników"
105
106 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:8
107 msgid "Reduce backups when storage space usage exceeds:"
108 msgstr "Zmniejsz liczbę backupów kiedy przestrzeń przechowywania przekroczy:"
109
110 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:9
111 msgid "Time Slider Manager"
112 msgstr "Menadżer Time Slider"
113
114 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:10
115 msgid "Time Slider backs up data regularly by taking timed ZFS Snapshots"
116 msgstr "Time Slider regularnie robi kopię zapasową danych poprzez migawkę ZFS"
117
118 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:11
119 msgid "_All"
120 msgstr "_Wszystkie"
121
122 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:12
123 msgid "_Delete Snapshots..."
124 msgstr "_Usuwanie Migawki..."
125
126 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:13
127 msgid "of file system capacity"
128 msgstr "możliwości systemu plików"
129
130 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-snapshot.glade.h:1
131 msgid "Take a snapshot now"
132 msgstr "Zrób migawkę teraz"
133
134 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-snapshot.glade.h:2
135 msgid "Take a snapshot of "
136 msgstr "Zrób migawkę "
137
138 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-snapshot.glade.h:3
139 msgid "with the name :"
140 msgstr "z nazwą:"
141
142 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:1
143 msgid "10 Mo"
144 msgstr "10 Mo"
145
146 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:2
147 msgid "19/01/09"
148 msgstr "19/01/09"
149
150 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:3
151 msgid "<b>Current Version</b>"
152 msgstr "<b> Wersja bieżąca</b>"
153
154 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:4
155 msgid "<b>Older Versions</b>"
156 msgstr "</b>Starsza Wersja</b>"
157
158 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:5
159 msgid "Double click to open the file"
160 msgstr "Kliknij dwa razy, żeby otworzyć plik"
161
162 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:6
163 msgid "Open the current version of the file"
164 msgstr "Otwórz bieżącą wersję pliku"
165
166 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:7
167 msgid "Scanning for older versions"
168 msgstr "Wyszukuje starsze wersje"
169
170 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:8
171 msgid "Time Slider File Version Explorer"
172 msgstr "Time Slider File Version Explorer"
173
174 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:9
175 msgid "compare"
176 msgstr "porównaj"
177
178 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:10
179 msgid "filename"
180 msgstr "nazwa pliku"
181
182 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:11
183 msgid "gtk-close"
184 msgstr "gtk-zamknij"
185
186 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:12
187 msgid "last modified : "
188 msgstr "ostatnia modyfikacja : "
189
190 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:13
191 msgid "name :"
192 msgstr "nazwa:"
193
194 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:14
195 msgid "size : "
196 msgstr "rozmiar: "
197
198 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:57
199 msgid "Time Slider: Low Space Warning"
200 msgstr "Time Slider: Low Space Warning"
201
202 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:75
203 #, python-format
204 msgid "Emergency: '%s' is full!"
205 msgstr "Uwaga: '%s' jest zapełniony"
206
207 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:76
208 #, python-format
209 msgid "The file system: '%s', is over %s%% full."
210 msgstr "The file system: '%s', is over %s%% full."
211
212 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:78
213 #, python-format
214 msgid ""
215 "The file system: '%s', is over %s%% full.\n"
216 "As an emergency measure, Time Slider has destroyed all of its backups.\n"
217 "To fix this problem, delete any unnecessary files on '%s', or add disk space "
218 "(see ZFS documentation)."
219 msgstr ""
220        "System plików: '%s', jest zapełniony w %s%%.\n"
221        "Jako środek zaradczy, Time Slider usunął wszystkie migawki tego systemu plików.\n"
222        "Aby rozwiązać ten problem, usuń niepotrzebne pliki z '%s' lub dodaj przestrzeń dyskową"
223        "(zobacz dokumentację ZFS)"
224
225 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:87
226 #, python-format
227 msgid "Emergency: '%s' is almost full!"
228 msgstr "Uwaga: '%s' jest prawie zapełniony"
229
230 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:88
231 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:103
232 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:118
233 #, python-format
234 msgid "The file system: '%s', exceeded %s%% of its total capacity"
235 msgstr "The file system: '%s', exceeded %s%% of its total capacity"
236
237 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:91
238 #, python-format
239 msgid ""
240 "The file system: '%s', exceeded %s%% of its total capacity. As an emerency "
241 "measure, Time Slider has has destroyed most or all of its backups to prevent "
242 "the disk becoming full. To prevent this from happening again, delete any "
243 "unnecessary files on '%s', or add disk space (see ZFS documentation)."
244 msgstr ""
245        "The file system: '%s', exceeded %s%% of its total capacity. As an emerency "
246        "measure, Time Slider has has destroyed most or all of its backups to prevent "
247        "the disk becoming full. To prevent this from happening again, delete any "
248        "unnecessary files on '%s', or add disk space (see ZFS documentation)."
249
250 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:102
251 #, python-format
252 msgid "Urgent: '%s' is almost full!"
253 msgstr "Pilne: '%s' jest prawie zapełniony!"
254
255 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:106
256 #, python-format
257 msgid ""
258 "The file system: '%s', exceeded %s%% of its total capacity. As a remedial "
259 "measure, Time Slider has destroyed some backups, and will destroy more, "
260 "eventually all, as capacity continues to diminish.\n"
261 "To prevent this from happening again, delete any unnecessary files on '%s', "
262 "or add disk space (see ZFS documentation)."
263 msgstr ""
264        "System plików: '%s', przekroczył %s%% jego całkowitej pojemności. Jako środek zaradczy Time Slider usunął kilka migawek tego systemu i w końcu usunie wszystkie, jeżeli wolne miejsce będzie nadal ubywać. Aby ta sytuacja się nie powtórzyła, usuń niepotrzebne pliki z '%s' lub dodaj przestrzeń dyskową (zobacz dokumentację ZFS)"
265
266 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:117
267 #, python-format
268 msgid "Warning: '%s' is getting full"
269 msgstr "Ostrzeżenie: '%s' staje się pełny"
270
271 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:121
272 #, python-format
273 msgid ""
274 "'%s' exceeded %s%% of its total capacity. To fix this, Time Slider has "
275 "destroyed some recent backups, and will destroy more as capacity continues "
276 "to diminish.\n"
277 "To prevent this from happening again, delete any unnecessary files on '%s', "
278 "or add disk space (see ZFS documentation).\n"
279 msgstr ""
280        "'%s' exceeded %s%% of its total capacity. To fix this, Time Slider has "
281        "destroyed some recent backups, and will destroy more as capacity continues "
282        "to diminish.\n"
283        "To prevent this from happening again, delete any unnecessary files on '%s', "
284        "or add disk space (see ZFS documentation).\n"
285
286 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:137
287 msgid "Details..."
288 msgstr "Details..."
289
290 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:116
291 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:306
292 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:106
293 msgid "Legacy"
294 msgstr "Legacy"
295
296 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:147
297 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:131
298 msgid "Mount Point"
299 msgstr "Punkt montowania"
300
301 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:155
302 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:134
303 msgid "File System Name"
304 msgstr "Nazwa systemu plików"
305
306 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:163
307 msgid "Snapshot Name"
308 msgstr "Nazwa migawki"
309
310 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:171
311 msgid "Creation Time"
312 msgstr "Czas utworzenia"
313
314 #. Note to developers.
315 #. The second element is for internal matching and should not
316 #. be i18ned under any circumstances.
317 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:185
318 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:198
319 msgid "All"
320 msgstr "Wszystkie"
321
322 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:199
323 msgid "Monthly"
324 msgstr "Miesięcznie"
325
326 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:200
327 msgid "Weekly"
328 msgstr "Tygodniowo"
329
330 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:201
331 msgid "Daily"
332 msgstr "Dziennie"
333
334 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:202
335 msgid "Hourly"
336 msgstr "Co godzinę"
337
338 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:203
339 msgid "1/4 Hourly"
340 msgstr "Co 15 minut"
341
342 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:223
343 msgid "Snapshot can not be deleted"
344 msgstr "Migawka nie może byś usunięta"
345
346 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:224
347 #, python-format
348 msgid ""
349 "%s has one or more dependent clones and will not be deleted. To delete this "
350 "snapshot, first delete all datasets and snapshots cloned from this snapshot."
351 msgstr ""
352        "%s posiada jeden lub więcej zależnych klonów i nie zostanie usunięty. Aby usunąc tą"
353        "migawkę, najpierw usuń wszystkie datasety i migawki sklonowane z tej migawki."
354
355 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:240
356 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:340
357 msgid "1 snapshot will be deleted."
358 msgstr "1 migawka będzie usunięta"
359
360 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:381
361 msgid "Some snapshots could not be read"
362 msgstr "Nie można odczytać niektórych migawek"
363
364 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:405
365 msgid "Some snapshots could not be deleted"
366 msgstr "Nie można usunąć niektórych migawek"
367
368 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:539
369 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:422
370 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:215
371 msgid "Insufficient Priviliges"
372 msgstr "Niewystarczające uprawnienia"
373
374 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:540
375 msgid ""
376 "Snapshot deletion requires administrative privileges to run. You have not "
377 "been assigned the necessaryadministrative priviliges.\n"
378 "\n"
379 "Consult your system administrator "
380 msgstr ""
381        "Usunięcie migawki wymaga uprawnień administratora. Nie masz przypisanych niezbędnych uprawnień administracyjnych.\n"
382        "\n"
383        "Skontaktuj się ze swoim administratorem systemu. "
384
385 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/fileversion.py:246
386 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/fileversion.py:247
387 msgid "Hint"
388 msgstr "Hint"
389
390 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/fileversion.py:248
391 msgid ""
392 "Installing the optional meld package will enhance the file comparison "
393 "visualization"
394 msgstr ""
395        "Installing the optional meld package will enhance the file comparison "
396        "visualization"
397
398 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/fileversion.py:316
399 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:179
400 msgid "Invalid arguments count."
401 msgstr "Niepoprawna liczba argumentów."
402
403 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/fileversion.py:318
404 msgid ""
405 "Version explorer requires 2 arguments :\n"
406 "- The path of the root snapshot directory.\n"
407 "- The filename to explore."
408 msgstr ""
409        "Wersja przeglądarki potrzebuje 2 argumenty :\n"
410        "-Ścieżkę do głównego katalogu migawek.\n"
411        "Nazwę pliku do zbadania."
412
413 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:128
414 msgid "Select"
415 msgstr "Wybierz"
416
417 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:154
418 msgid "Snapshot manager service dependency error"
419 msgstr "Błąd usługi menadżera migawek"
420
421 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:155
422 #, python-format
423 msgid ""
424 "The snapshot manager service has been placed offline due to a dependency "
425 "problem. The following dependency problems were found:\n"
426 "\n"
427 "%s\n"
428 "\n"
429 "Run \"svcs -xv\" from a command prompt for more information about these "
430 "dependency problems."
431 msgstr ""
432        "Menadżer migawek został wyłączony z powodu problemu z zależnościami. Następujące problemy z zależnościami zostały wykryte:\n"
433        "\n"
434        "%s\n"
435        "\n"
436        "Wykonaj \"svcs -xv\" w terminalu aby uzyskać więcej informacji na temat tych problemów."
437
438 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:169
439 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:186
440 msgid "Snapshot manager service error"
441 msgstr "Błąd menadżera migawek"
442
443 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:170
444 msgid ""
445 "The snapshot manager service has encountered a problem and has been disabled "
446 "until the problem is fixed.\n"
447 "\n"
448 "See the svcs(1) man page for more information."
449 msgstr ""
450        "Menadżer migawek napotkał problem i został wyłączony dopóki problem nie zostanie rozwiązany.\n"
451        "\n"
452        "Zobacz stronę manuala svcs(1) aby uzyskać więcej informacji."
453
454 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:187
455 msgid ""
456 "The snapshot manager service does not appear to be installed on this "
457 "system.\n"
458 "\n"
459 "See the svcs(1) man page for more information."
460 msgstr ""
461        "Menadżer migawek nie jest zainstalowany na tym systemie.\n"
462        "\n"
463        "Zobacz stronę manuala svcs(1) aby uzyskać więcej informacji."
464
465 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:423
466 msgid ""
467 "The snapshot manager service requires administrative privileges to run. You "
468 "have not been assigned the necessaryadministrative priviliges.\n"
469 "\n"
470 "Consult your system administrator "
471 msgstr ""
472        "Usługa menadżera migawek wymaga uprawnień administratora do działania. Nie masz przypisanych niezbędnych uprawnień administracyjnych.\n"
473        "\n"
474        "Skontaktuj się ze swoim administratorem systemu. "
475
476 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:116
477 msgid "Invalid characters in snapshot name"
478 msgstr "Niedozwolone znaki w nazwie migawki"
479
480 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:117
481 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:147
482 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:180
483 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:216
484 msgid "Error"
485 msgstr "Błąd"
486
487 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:118
488 msgid ""
489 "Allowed characters for snapshot names are :\n"
490 "[a-z][A-Z][0-9][-_.:\n"
491 "All invalid characters will be removed\n"
492 msgstr ""
493        "Dozwolone znaki w nazwie migawki :\n"
494        "[a-z][A-Z][0-9][-_.:\n"
495        "Wszystkie inne znaki zostaną usunięte\n"
496
497 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:146
498 msgid "Error occured while creating the snapshot"
499 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia migawki"
500
501 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:155
502 msgid "Snapshot created successfully"
503 msgstr "Migawka została utworzona"
504
505 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:156
506 msgid "Success"
507 msgstr "Powodzenie"
508
509 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:157
510 #, python-format
511 msgid ""
512 "A snapshot of zfs filesystem %(zfs_fs)s\n"
513 "named %(valid_name)s\n"
514 "has been created.\n"
515 msgstr ""
516        "Utworzono migawkę systemu plików zfs %(zfs_fs)s\n"
517        "o nazwie %(valid_name)s\n"
518
519 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:181
520 msgid ""
521 "Snapshot Now requires 2 arguments :\n"
522 "- The path of the directory to be snapshotted.\n"
523 "- The zfs filesystem corresponding to this directory."
524 msgstr ""
525        "Migawka Teraz potrzebuje 2 argumenty :\n"
526        "- Ścieszkę dostępu do katalogu z którego migawka ma zostać utworzona.\n"
527        "- System plików zfs powiązany z katalogiem."
528
529 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:217
530 msgid ""
531 "Snapshot Now requires administrative privileges to run. You have not been "
532 "assigned the necessaryadministrative priviliges.\n"
533 "\n"
534 "Consult your system administrator "
535 msgstr ""
536        "Migawka Teraz wymaga uprawnień administratora do działania. Nie masz przypisanych niezbędnych uprawnień administracyjnych.\n"
537        "\n"
538        "Skontaktuj się ze swoim administratorem systemu. "