Add README.md
[time-slider.git] / po / cs.po
1 # Copyright (C) 2009 Sun Microsystems, Inc
2 # This file is distributed under the same license as the time-slider package.
3 #
4 # Desktop Discuss <desktop-discuss@opensolaris.org>
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8        "Project-Id-Version: time-slider HEAD\n"
9        "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10        "POT-Creation-Date: 2009-12-07 22:37+0900\n"
11        "PO-Revision-Date: 2010-01-20 20:31+0100\n"
12        "Last-Translator: Kristyna Kitzbergerova\n"
13        "Language-Team: Czech language team <i18n-discuss@opensolaris.org>\n"
14        "MIME-Version: 1.0\n"
15        "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16        "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../data/time-slider.desktop.in.h:1
19 msgid "Configure the system to take automatic snapshots of your data"
20 msgstr "Nakonfigurujte si systém tak, aby vytvářel automatické snímky Vašich dat"
21
22 #: ../data/time-slider.desktop.in.h:2
23 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:185
24 msgid "Time Slider"
25 msgstr "Time Slider"
26
27 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:2
28 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:242
29 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:342
30 #, no-c-format, python-format
31 msgid "%d snapshots will be deleted."
32 msgstr "%d snímky budou smazány."
33
34 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:3
35 msgid "<b>Summary</b>"
36 msgstr "<b>Shrnutí</b>"
37
38 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:4
39 msgid "D_eselect All"
40 msgstr "V_yřadit vše"
41
42 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:5
43 msgid "Delete Snapshots"
44 msgstr "Smazat snímky"
45
46 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:6
47 msgid "Deleting Snapshots"
48 msgstr "Mažu snímky"
49
50 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:7
51 msgid "Deleting snapshots..."
52 msgstr "Mažu snímky..."
53
54 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:8
55 msgid "Exit when done. "
56 msgstr "Ukončit po dokončení. "
57
58 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:9
59 msgid "File System:"
60 msgstr "Souborový systém:"
61
62 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:10
63 msgid "Name:"
64 msgstr "Jméno:"
65
66 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:11
67 msgid "Press Delete to continue."
68 msgstr "Stiskněte Smazat pro pokračování."
69
70 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:12
71 msgid "Scanning snapshots..."
72 msgstr "Skenuji snímky..."
73
74 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-delete.glade.h:13
75 msgid "Select ZFS snapshots to delete from the list below."
76 msgstr "Vyberte ZFS snímek ze seznamu, který má být smazán."
77
78 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:1
79 msgid "<b>Enable Time Slider</b>"
80 msgstr "<b>Povolit Time Slider</b>"
81
82 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:2
83 msgid "<b>File Systems To Back Up</b>"
84 msgstr "<b>Záloha souborového systému</b>"
85
86 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:3
87 msgid "Advanced Options"
88 msgstr "Rozšířené možnosti"
89
90 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:4
91 msgid "C_ustom:"
92 msgstr "V_lastní"
93
94 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:5
95 msgid "Configuring Time Slider..."
96 msgstr "Konfiguruji Time Slider..."
97
98 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:6
99 msgid "For advanced users"
100 msgstr "Pro pokročilé uživatele"
101
102 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:7
103 msgid "Recommended for most users"
104 msgstr "Doporučeno pro většinu uživatelů"
105
106 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:8
107 msgid "Reduce backups when storage space usage exceeds:"
108 msgstr "Zmenšit zálohy pokud úložný prostor překročí:"
109
110 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:9
111 msgid "Time Slider Manager"
112 msgstr "Správce pro Time Slider"
113
114 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:10
115 msgid "Time Slider backs up data regularly by taking timed ZFS Snapshots"
116 msgstr "Time Slider zálohuje pravidelně data pomocí časových ZFS smínků"
117
118 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:11
119 msgid "_All"
120 msgstr "_Vše"
121
122 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:12
123 msgid "_Delete Snapshots..."
124 msgstr "_Smazat snímek..."
125
126 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-setup.glade.h:13
127 msgid "of file system capacity"
128 msgstr "kapacity souborového systému"
129
130 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-snapshot.glade.h:1
131 msgid "Take a snapshot now"
132 msgstr "Pořídit snímek nyní"
133
134 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-snapshot.glade.h:2
135 msgid "Take a snapshot of "
136 msgstr "Pořídit snímek "
137
138 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-snapshot.glade.h:3
139 msgid "with the name :"
140 msgstr "s názvem:"
141
142 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:1
143 msgid "10 Mo"
144 msgstr "Pondělí 10"
145
146 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:2
147 msgid "19/01/09"
148 msgstr "19/01/09"
149
150 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:3
151 msgid "<b>Current Version</b>"
152 msgstr "<b>Současná verze</b>"
153
154 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:4
155 msgid "<b>Older Versions</b>"
156 msgstr "<b>Starší verze</b>"
157
158 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:5
159 msgid "Double click to open the file"
160 msgstr "Dvojitým kliknutím na soubor tento soubor otevřete"
161
162 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:6
163 msgid "Open the current version of the file"
164 msgstr "Otevřete soubor současné verze"
165
166 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:7
167 msgid "Scanning for older versions"
168 msgstr "Skenuji pro starší verze"
169
170 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:8
171 msgid "Time Slider File Version Explorer"
172 msgstr "Time Slider - Průzkumník verzí "
173
174 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:9
175 msgid "compare"
176 msgstr "porovnat"
177
178 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:10
179 msgid "filename"
180 msgstr "jméno souboru"
181
182 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:11
183 msgid "gtk-close"
184 msgstr "gtk-close"
185
186 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:12
187 msgid "last modified : "
188 msgstr "Naposledy změněn : "
189
190 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:13
191 msgid "name :"
192 msgstr "jméno :"
193
194 #: ../usr/share/time-slider/glade/time-slider-version.glade.h:14
195 msgid "size : "
196 msgstr "velikost : "
197
198 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:57
199 msgid "Time Slider: Low Space Warning"
200 msgstr "Time Slider: Varování - málo místa"
201
202 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:75
203 #, python-format
204 msgid "Emergency: '%s' is full!"
205 msgstr "Stav nouze: '%s' je plný!"
206
207 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:76
208 #, python-format
209 msgid "The file system: '%s', is over %s%% full."
210 msgstr "Souborový systém: %s', je z %s%% plný."
211
212 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:78
213 #, python-format
214 msgid ""
215 "The file system: '%s', is over %s%% full.\n"
216 "As an emergency measure, Time Slider has destroyed all of its backups.\n"
217 "To fix this problem, delete any unnecessary files on '%s', or add disk space "
218 "(see ZFS documentation)."
219 msgstr ""
220        "Souborový systém: '%s', z %s%% je přeplněn.\n"
221        "Time Slider smazal všechny své zálohy jako nouzové opatření.\n"
222        "Chcete-li vyřešit tento problém, smažte nepotřebné soubory na '%s' nebo "
223        "přidejte více místa (viz ZFS dokumentace)."
224
225 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:87
226 #, python-format
227 msgid "Emergency: '%s' is almost full!"
228 msgstr "Stav nouze: '%s' je skoro plný!"
229
230 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:88
231 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:103
232 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:118
233 #, python-format
234 msgid "The file system: '%s', exceeded %s%% of its total capacity"
235 msgstr "Souborový systém:  '%s', překročil %s%% své celkové kapacity"
236
237 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:91
238 #, python-format
239 msgid ""
240 "The file system: '%s', exceeded %s%% of its total capacity. As an emerency "
241 "measure, Time Slider has has destroyed most or all of its backups to prevent "
242 "the disk becoming full. To prevent this from happening again, delete any "
243 "unnecessary files on '%s', or add disk space (see ZFS documentation)."
244 msgstr ""
245        "Souborový systém '%s', překročil %s%% ze své celkové kapacity. Jako "
246        "nouzové opatření Time Slider odstranil většinu svých záloh, aby předešel"
247        " zaplnění disku. Smažte nepotřebné soubory na '%s' nebo přidejte místo, "
248        "abyste se tomuto problému příště vyhnuli (viz ZFS dokumentace)."
249
250 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:102
251 #, python-format
252 msgid "Urgent: '%s' is almost full!"
253 msgstr "Naléhavé: '%s' je skoro plný!"
254
255 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:106
256 #, python-format
257 msgid ""
258 "The file system: '%s', exceeded %s%% of its total capacity. As a remedial "
259 "measure, Time Slider has destroyed some backups, and will destroy more, "
260 "eventually all, as capacity continues to diminish.\n"
261 "To prevent this from happening again, delete any unnecessary files on '%s', "
262 "or add disk space (see ZFS documentation)."
263 msgstr ""
264        "Souborový systém '%s', překročil %s%% ze své celkové kapacity. "
265        "Jako nouzové opatření, Time Slider odstranil některé ze svých záloh a odstraní více, eventuálně vše, pokud se kapacita bude nadále snižovat.\n"
266        "Abyste tomuto zabránili do budoucna, smažte nepotřebné soubory na '%s', "
267        "nebo přidejte další diskový prostor (více v dokumentaci o ZFS)."
268
269 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:117
270 #, python-format
271 msgid "Warning: '%s' is getting full"
272 msgstr "Upozornění: '% s' se zaplňuje"
273
274 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:121
275 #, python-format
276 msgid ""
277 "'%s' exceeded %s%% of its total capacity. To fix this, Time Slider has "
278 "destroyed some recent backups, and will destroy more as capacity continues "
279 "to diminish.\n"
280 "To prevent this from happening again, delete any unnecessary files on '%s', "
281 "or add disk space (see ZFS documentation).\n"
282 msgstr ""
283        "'%s', překročil %s%% ze své celkové kapacity. Time Slider odstranil některé své zálohy a odstraní více, pokud se kapacita bude nadále snižovat.\n"
284        "Abyste tomuto zabránili do budoucna, smažte nepotřebné soubory na '%s', nebo přidejte další diskový prostor (více v dokumentaci o ZFS).\n"
285
286 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/applet.py:137
287 msgid "Details..."
288 msgstr "Podrobnosti..."
289
290 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:116
291 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:306
292 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:106
293 msgid "Legacy"
294 msgstr "Odkaz"
295
296 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:147
297 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:131
298 msgid "Mount Point"
299 msgstr "Místo připojení"
300
301 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:155
302 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:134
303 msgid "File System Name"
304 msgstr "Jméno souborového systému"
305
306 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:163
307 msgid "Snapshot Name"
308 msgstr "Jméno snímku"
309
310 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:171
311 msgid "Creation Time"
312 msgstr "Čas vytvoření"
313
314 #. Note to developers.
315 #. The second element is for internal matching and should not
316 #. be i18ned under any circumstances.
317 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:185
318 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:198
319 msgid "All"
320 msgstr "Vše"
321
322 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:199
323 msgid "Monthly"
324 msgstr "Měsíčně"
325
326 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:200
327 msgid "Weekly"
328 msgstr "Týdně"
329
330 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:201
331 msgid "Daily"
332 msgstr "Denně"
333
334 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:202
335 msgid "Hourly"
336 msgstr "Každou hodinu"
337
338 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:203
339 msgid "1/4 Hourly"
340 msgstr "Každou 1/4 hodinu"
341
342 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:223
343 msgid "Snapshot can not be deleted"
344 msgstr "Snímek nemůže být smazán"
345
346 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:224
347 #, python-format
348 msgid ""
349 "%s has one or more dependent clones and will not be deleted. To delete this "
350 "snapshot, first delete all datasets and snapshots cloned from this snapshot."
351 msgstr ""
352        "%s má jednu nebo více závislých klonů a nemůže být smazán."
353        " Abyste mohli odstranit tento snímek, musíte nejdříve smazat všechny "
354        "jeho datové sady a klony."
355
356 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:240
357 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:340
358 msgid "1 snapshot will be deleted."
359 msgstr "1 snímek bude smazán"
360
361 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:381
362 msgid "Some snapshots could not be read"
363 msgstr "Některé snímky nelze přečíst"
364
365 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:405
366 msgid "Some snapshots could not be deleted"
367 msgstr "Některé snímky nemohou být smazány"
368
369 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:539
370 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:422
371 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:215
372 msgid "Insufficient Priviliges"
373 msgstr "Nedostatečná práva"
374
375 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/deletegui.py:540
376 msgid ""
377 "Snapshot deletion requires administrative privileges to run. You have not "
378 "been assigned the necessaryadministrative priviliges.\n"
379 "\n"
380 "Consult your system administrator "
381 msgstr ""
382        "Smazání snímku požaduje administrátorská práva. Vy tato práva nemáte.\n"
383        "Kontaktujte Vašeho správce systému "
384
385 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/fileversion.py:246
386 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/fileversion.py:247
387 msgid "Hint"
388 msgstr "Nápověda"
389
390 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/fileversion.py:248
391 msgid ""
392 "Installing the optional meld package will enhance the file comparison "
393 "visualization"
394 msgstr ""
395        "Instalování volitelných balíčků zvýrazní vizualizaci srovnání souborů"
396
397 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/fileversion.py:316
398 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:179
399 msgid "Invalid arguments count."
400 msgstr "Neplatný počet argumentů."
401
402 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/fileversion.py:318
403 msgid ""
404 "Version explorer requires 2 arguments :\n"
405 "- The path of the root snapshot directory.\n"
406 "- The filename to explore."
407 msgstr ""
408        "Průzkumník verzí požaduje 2 argumenty: \n"
409        "- Cestu k adresáři se snímky kořenového adresáře"
410        "- Jméno souboru, které se má prozkoumat"
411
412 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:128
413 msgid "Select"
414 msgstr "Vybrat"
415
416 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:154
417 msgid "Snapshot manager service dependency error"
418 msgstr "Chyba v závislostech ve službě Správce snímků"
419
420 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:155
421 #, python-format
422 msgid ""
423 "The snapshot manager service has been placed offline due to a dependency "
424 "problem. The following dependency problems were found:\n"
425 "\n"
426 "%s\n"
427 "\n"
428 "Run \"svcs -xv\" from a command prompt for more information about these "
429 "dependency problems."
430 msgstr ""
431        "Služba Správce snímků byla umístěna offline kvůli problémům v závislostech. "
432        "Následující chyby v závislostech byly nalezeny: \n"
433        "\n"
434        "%s\n"
435        "\n"
436        "Z příkazové řádky spusťte \"svcs -xv\" pro více informací o těchto potížích."
437
438 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:169
439 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:186
440 msgid "Snapshot manager service error"
441 msgstr "Chyba ve službě Správce snímků"
442
443 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:170
444 msgid ""
445 "The snapshot manager service has encountered a problem and has been disabled "
446 "until the problem is fixed.\n"
447 "\n"
448 "See the svcs(1) man page for more information."
449 msgstr ""
450        "Služba Správce snímku zaznamenala problém a byla proto vypnuta, "
451        "dokud problém nebude vyřešen. \n"
452        "\n"
453        "Viz manuálové stránky svcs(1) pro více informací."
454
455 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:187
456 msgid ""
457 "The snapshot manager service does not appear to be installed on this "
458 "system.\n"
459 "\n"
460 "See the svcs(1) man page for more information."
461 msgstr ""
462        "Služba Správce snímků se nezdá, že by byla nainstalována na tomto "
463        "systému. \n"
464        "\n"
465        "Viz manuálové stránky svcs(1) pro více informací."
466
467 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/setupgui.py:423
468 msgid ""
469 "The snapshot manager service requires administrative privileges to run. You "
470 "have not been assigned the necessaryadministrative priviliges.\n"
471 "\n"
472 "Consult your system administrator "
473 msgstr ""
474        "Služba Správce snímků požaduje administrátorská práva. "
475        "Vy tato práva nemáte.\n"
476        "\n"
477        "Kontaktujte Vašeho správce systému "
478
479 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:116
480 msgid "Invalid characters in snapshot name"
481 msgstr "Neplatný znak v názvu snímku"
482
483 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:117
484 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:147
485 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:180
486 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:216
487 msgid "Error"
488 msgstr "Chyba"
489
490 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:118
491 msgid ""
492 "Allowed characters for snapshot names are :\n"
493 "[a-z][A-Z][0-9][-_.:\n"
494 "All invalid characters will be removed\n"
495 msgstr ""
496        "Povolené znaky pro název snímku jsou následující: \n"
497        "[a-z][A-Z][0-9][-_.:\n"
498        "Všechny neplatné znaky budou odstraněny\n"
499
500 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:146
501 msgid "Error occured while creating the snapshot"
502 msgstr "Vyskytla se chyba při vytváření snímku"
503
504 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:155
505 msgid "Snapshot created successfully"
506 msgstr "Snímek byl vytvořen úspěšně"
507
508 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:156
509 msgid "Success"
510 msgstr "Úspěch"
511
512 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:157
513 #, python-format
514 msgid ""
515 "A snapshot of zfs filesystem %(zfs_fs)s\n"
516 "named %(valid_name)s\n"
517 "has been created.\n"
518 msgstr ""
519        "Byl vytvořen snímek ZFS souborového systému%(zfs_fs)s\n"
520        "s názvem %(valid_name)s\n"
521
522 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:181
523 msgid ""
524 "Snapshot Now requires 2 arguments :\n"
525 "- The path of the directory to be snapshotted.\n"
526 "- The zfs filesystem corresponding to this directory."
527 msgstr ""
528        "Snímek nyní požaduje 2 argumenty: \n"
529        "- Cestu k adresáři, kde má být snímek vytvořen"
530        "- zfs souborový systém odpovídající tomuto adresáři"
531
532 #: ../usr/share/time-slider/lib/time_slider/snapnowui.py:217
533 msgid ""
534 "Snapshot Now requires administrative privileges to run. You have not been "
535 "assigned the necessaryadministrative priviliges.\n"
536 "\n"
537 "Consult your system administrator "
538 msgstr ""
539        "Snímek nyní vyžaduje administrátorská práva. Vy tato práva nemáte. \n"
540        "\n"
541        "Kontaktujte Vašeho správce systému "